Bảng Giá Lưới Thép Hàn

Nguyên Muôn là nhà sản xuất, vừa cung cấp sỉ với giá gốc tại xưởng rẻ hơn thị trường hiện nay.

Bảng giá lưới thép các loại như: lưới thép hàn mạ kẽm, lưới thép hàn bọc nhựa, lưới sắt hàn, lưới thép B40 và lưới thép đan.

Bảng Giá Lưới Thép Hàn Mạ Kẽm Lạnh

Ô lưới
(mm)
Sợi (mm)Trọng lượng
kg/cuộn/30m
Dài
(m)
 Giá/cuộn
5.50.41630720,000 – 880,000
5.50.531730 750,000 – 950,000 
5.50.728301,100,000 – 1,250,000 
80.491130 680,000 – 880,000 
80.611730 750,000 – 950,000 
80.792830 1,050,000 – 1,200,000 
120.61130 680,000 – 880,000 
120.751730 750,000 – 950,000 
120.842130 850,000 – 1,050,000 
120.892430 920,000 – 1,250,000 
120.92830 1,050,000 – 1,200,000 
121.03530 1.150,000 – 1,400,000 
121.154030 1,300,000 – 1,500,000 
180.751130 680,000 – 880,000 
180.931730 750,000 – 950,000 
181.12430 920,000 – 1,250,000 
181.22830 1,050,000 – 1,200,000 
181.353530 1.150,000 – 1,400,000 
250.851130 630,000 – 830,000 
251.051730 750,000 – 950,000 
251.252430 920,000 – 1,250,000 
251.372830 1,050,000 – 1,200,000 
251.53530 1.150,000 – 1,400,000 
251.95530 1,750,000 – 1,950,000 
301.93120 1,100,000 – 1,250,000 
352.45030 1,550,000 – 1,750,000 
402.25230 1,650,000 – 1,850,000 
5023030 1,050,000 – 1,200,000 
502.75530 1,750,000 – 1,950,000 
503.56020 2,050,000 – 2,200,000 
5048020 2,550,000 – 2,700,000 

LƯU Ý: Giá trên là giá cung cấp sĩ cho số lượng lớn.

Giá này thay đổi hàng ngày theo thị trường sắt thép biến động.

Để được tư vấn từng loại và báo giá cụ thể. Gọi Ngay hotline

 

goi-ngay
Gọi ngay hotline để báo giá gốc tại xưởng theo số lượng
Lưới thép hàn mạ kẽm lạnh
Cuộn Lưới Thép Hàn Mạ Kẽm Lạnh

Bảng Giá Lưới Thép Hàn Mạ Kẽm Nóng

KHỔ 1M, DÀI 30M
Ô LƯỚI
(mm)
SỢI (mm)Trọng lượng
kg/cuộn/30m 
 Giá/cuộn 
5.50.5317 1,400,000 – 1,650,000 
5.50.5820 1,500,000 – 1,700,000 
80.6117 1,400,000 – 1,650,000 
80.6821 1,500,000 – 1,700,000 
80.7928 1,750,000 – 1,950,000 
120.7517 1,400,000 – 1,650,000 
120.8421 1,500,000 – 1,700,000 
120.8924 1,450,000 – 1,750,000 
120.9728 1,750,000 – 1,950,000 
121.0835 1,850,000 – 1,950,000 
121.1540 1,850,000 – 2,050,000 
180.9317 1,400,000 – 1,650,000 
181.1124 1,450,000 – 1,750,000 
181.2028 1,750,000 – 1,950,000 
181.3435 1,750,000 – 1,950,000 
181.4340 1,850,000 – 2,050,000 
251.0617 1,400,000 – 1,650,000 
251.2624 1,450,000 – 1,750,000 
251.3728 1,750,000 – 1,950,000 
251.5335 1,850,000 – 1,950,000 
251.6340 1,850,000 – 2,050,000 
KHỔ 1.2x30M
5.50.78442,050,000 – 2,250,000
120.8224 1,450,000 – 1,750,000 
121.0842 1,950,000 – 2,150,000 
181.0124 1,450,000 – 1,750,000 
181.3442 1,950,000 – 2,150,000 
251.1524 1,450,000 – 1,750,000 
251.5342 1,950,000 – 2,150,000 

LƯU Ý: Giá trên là giá cung cấp sĩ cho số lượng lớn.

Giá này thay đổi hàng ngày theo thị trường sắt thép biến động.

Để được tư vấn từng loại và báo giá cụ thể. Gọi Ngay hotline

goi-ngay
Gọi ngay hotline để báo giá gốc tại xưởng theo số lượng
Lưới thép hàn mạ kẽm nóng
Cuộn Lưới Thép Hàn Mạ Kẽm Nóng

Bảng Giá Lưới Thép Hàn Bọc Nhựa

Giá Lưới Thép Hàn Bọc Nhựa
KHỔ 0.5M
Ô LƯỚI (mm)SỢI (mm)Trọng lượng (kg/cuộn/30m) Dài (m) Giá/cuộn 
120.63630 390,000 – 550,000 
120.821030 750,000 – 850,000 
180.78630 390,000 – 550,000 
181.011030 750,000 – 850,000 
KHỔ 1M
5.50.451230 780,000 – 870,000 
5.50.491225 780,000 – 870,000 
80.521230 780,000 – 870,000 
120.631230 780,000 – 870,000 
120.691225 780,000 – 870,000 
180.781230 780,000 – 870,000 
181.011225 780,000 – 870,000 
250.891230 780,000 – 870,000 
KHỔ 1.2M
80.62530 1,250,000 – 1,550,000 
120.832530 1,250,000 – 1,550,000 
150.852530 1,250,000 – 1,550,000 
181.032530 1,250,000 – 1,550,000 
251.052530 1,250,000 – 1,550,000 

LƯU Ý: Giá trên là giá cung cấp sĩ cho số lượng lớn.

Giá này thay đổi hàng ngày theo thị trường sắt thép biến động.

Để được tư vấn từng loại và báo giá cụ thể. Gọi Ngay hotline

goi-ngay
Gọi ngay hotline để báo giá gốc tại xưởng theo số lượng
Lưới thép bọc nhựa
Cuộn lưới thép hàn bọc nhựa xanh

Bảng Giá Lưới Thép Hàn (sắt hàn thành tấm)

LƯỚI THÉP HÀN Ô VUÔNG
Loại lướiÔ Lưới – Mắt Lưới (mm)Sợi Lưới (mm)Trọng lượng (kg/m2) GIÁ/KG 
A4200×20040.98                           19,600
A5200×20051.54                           30,030
A6200×20062.21                           43,095
A7200×20073.01                           58,695
A8200×20083.94                           76,830
A9200×20094.98                           99,600
A10200×200106.15                         123,000
A11200×200117.45                         149,000
A12200×200128.88                         177,600
E4150×15041.31                           26,200
E5150×15052.05                           39,975
E6150×15062.95                           57,525
E7150×15074.02                           78,390
E8150×15085.25                         102,375
E9150×15096.65                         133,000
E10150×150108.21                         164,200
E11150×150119.94                         198,800
E12150×1501211.83                         236,600
F4100×10041.96                           39,200
F5100×10053.07                           59,865
F6100×10064.43                           86,385
F7100×10076.03                         117,585
F8100×10087.89                         153,855
F9100×10099.97                         199,400
F10100×1001012.31                         246,200
F11100×1001114.91                         298,200
F12100×1001217.77                         355,400
LƯỚI THÉP HÀN Ô HÌNH CHỮ NHẬT
B5100×2005×53.04                           59,888
B6100×2006×63.72                           73,284
B7100×2007×74.52                           89,044
B8100×2008×85.92                         116,624
B9100×2009×86.96                         139,200
B10100×20010×88.12                         162,400
B11100×20011×89.42                         188,400
B12100×20012×810.89                         217,800
C6100×4006×52.61                           51,417
C7100×4007×53.41                           67,177
C8100×4008×54.33                           85,301
C9100×4009×65.54                         110,800
C10100×40010×66.71                         134,200
C11100×40011×68.43                         168,600
C12100×40012×69.86                         197,200

LƯU Ý: Giá trên là giá cung cấp sĩ cho số lượng lớn.

Giá này thay đổi hàng ngày theo thị trường sắt thép biến động.

Để được tư vấn từng loại và báo giá cụ thể. Gọi Ngay hotline

goi-ngay
Gọi ngay hotline để báo giá gốc tại xưởng theo số lượng
Lưới thép hàn
Tấm lưới thép hàn đổ bê tông

Bảng Giá Lưới Thép B40

Ô LƯỚI 70MM
Khổ lướiĐường kính sợi
(mm)
Trọng lượng
(kg)
Giá/mét
1m3.01.6 35000 – 38,000 
3.52.2 52,000 – 55,500 
1.2m2.71.6 40,500 – 42,000 
3.01.8 40,500 – 42,000 
3.52.6 63,500 – 65,500 
1.5m2.72 44,000 – 47,000 
3.02.35 52,700 – 55,900 
3.53.4 55,700 – 58,500 
1.8m2.72.45 61,700 – 64,800 
3.02.85 62,600 – 65,400 
3.54.1 95,300 -98,200 
2m3.03.2 68,900 – 69,500 
3.54.6 107,000 – 115,000 
2.4m3.04.0 84,500 – 87,200 
3.55.6 117,700 – 120,700  

LƯU Ý: Giá trên là giá cung cấp sĩ cho số lượng lớn.

Giá này thay đổi hàng ngày theo thị trường sắt thép biến động.

Để được tư vấn từng loại và báo giá cụ thể. Gọi Ngay hotline

Lưới thép b40
Các loại lưới thép b40 và lưới b40 bọc nhựa xanh

Bảng Giá Lưới Thép Đan

Ô lưới
(mm)
Sợi
(mm)
 Giá/m²
(vnd) 
10 x 101 80.000 – 90.000 
1.5 150.000 – 170.000 
2 170.000 – 190.000 
2.5 520.000 – 550.000 
20 x 201.5110.000 – 140.000
2.0 180.000 – 250.000
2.5 270.000 – 285.000 
30 x 302.5 95.000 – 110.000 
3 150.000 – 170.000 
40 x 402.5 120.000 – 150.000 
3 180.000 – 200.000 

 

Lưới thép đan
Lưới thép đan gân sóng rất chắc chắn

Bảng Giá Lưới Thép Hàn Sơn Tĩnh Điện

Giá Lưới Thép Hàn Sơn Tĩnh Điện
Ô Lưới – Mắt Lưới (mm)Sợi Lưới (mm) Giá/m2 
30X302.5 80,000-95,000 
50X502.5 70,000-85,000 
50X503.5 110,000-130.000 
50X504 120,000-140.000 
100×2005 135,000-175.000 
100X1008 220,000-250.000 

LƯU Ý: Giá trên là giá cung cấp sĩ cho số lượng lớn.

Giá này thay đổi hàng ngày theo thị trường sắt thép biến động.

Để được tư vấn từng loại và báo giá cụ thể. Gọi Ngay hotline

goi-ngay
Gọi ngay hotline để báo giá gốc tại xưởng theo số lượng
Tấm lưới thép hàn sơn tĩnh điện
Tấm Lưới Thép Hàn Sơn Tĩnh Điện

Bảng giá lưới thép phụ thuộc vào nhiều yếu tố như thị trường nguyên liệu thép biến động hàng ngày, biến động của tỷ giá đô la hay các loại thuế suất liên quan. Vì vậy giá lưới thép trên là khoảng trung bình để quý khách tham khảo.

Ngoài ra giá còn phụ thuộc vào số lượng, chủng loại khác nhau thì giá khác nhau. Vì vậy để có giá chính xác, cụ thể thì bạn gọi ngay hotline hoặc đăng ký thông tin tư vấn để được báo giá nhanh chóng và thấp nhất có thể.

Lưu ý:

  • Giá trên chưa bao gồm VAT.
  • Bảng giá trên được áp dụng tại kho Thành Phố Hồ Chí Minh.

Tại sao chúng tôi cung cấp bảng giá lưới tốt nhất?

Với phương châm bạn phát triển thì tôi mới phát triển. Muốn có được điều này ngoài chất lượng sản phẩm tốt, dịch vụ tốt thì chúng tôi còn nỗ lực hết mình để mang lại bảng giá lưới thép tốt nhất, cạnh tranh nhất.

Để có được bảng giá tốt thì chúng tôi phải thực hiện với quy trình nghiệm ngặc, giám sát 24/24 để tranh thất thoát cũng như mọi rủi ro.

  • Sẵn sàng bán với bảng giá lưới thép có lợi nhuận thấp để đạt số lượng cao nhất, để được hợp tác lâu dài với bạn và cùng nhau phát triển
  • Chúng tôi có xưởng sản xuất với quy mô lớn, với máy móc công nghệ tiên tiến và hiện đại, bán tự động và tự động làm ra sản phẩm hàng loạt. Tiết kiệm được nhiều chi phí quản ly và trả ít nhân công làm ra nhiều sản phẩm hơn cũng là một phần giá thành giảm.
  • Đã hoạt động lâu năm trong ngành vì vậy có được đội ngũ kỹ thuật cao, dịch vụ chăm sóc khách hàng hết mình để đạt được kết quả như mong muốn.

NGUYÊN MUÔN – CHUYÊN CUNG CẤP VẬT LIỆU CHẤT LƯỢNG CAO

  • Email: nguyenmuonchinhhang@gmail.com
  • Địa chỉ: 155 Ngô Quyền, Phường Hiệp Phú, Quận 9, TP HCM
  • Hotline / Zalo: 0909 398 357

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍPlease follow and like us:
Liên hệ